PARCS INFANTILS ACCESSIBLES

Sens dubte gaudir del joc a l’aire lliure és vital per al desenvolupament qualsevol nen o nena, per això els parcs infantils adaptats com els de la Fundació NUMEN permeten fer-ho independentment de les característiques de cada persona, ja que són espais d’oci condicionats perquè el públic infantil pugui jugar i gaudir sense barreres arquitectòniques i en condicions de seguretat.

El concepte d‟aquest tipus de parcs és inclusiu, ja que permet l‟ús per part de nens amb discapacitat i sense discapacitat. Es donen uns requisits que són comuns a tots recintes on hi ha públic infantil ia més unes instal·lacions que són especialment dissenyades per accedir amb cadires de rodes, sistemes de seguretat que no necessiten agafar-se amb les mans, etc.

CARACTERÍSTIQUES:

  • Accessibilitat: implica que tant els accessos com a la resta del recinte no hi hagi obstacles, desnivells, objectes que sobresurtin i que el terra sigui d’un material que esmorteeixi les caigudes i que no sigui relliscós.
  • Senyalització: instruccions i recomanacions dús i edat adequats.
  • Fabricació : realitzats en materials com la fusta o el polietilè que es consideren “càlids”.
  • Disseny: cantells i vores rodones, cargols protegits amb taps.
  • Inclusiu: que permeti la convivència, podent gaudir del joc en condicions digualtat.

 

Volem fer especial incidència en aquest punt: aquests llocs tenen un paper molt important perquè transmeten valors socials mentre juguen tots junts, a més de permetre la socialització dels qui tenen discapacitat fent efectiu el seu dret a gaudir plenament del joc com resa a la Declaració dels Drets del Nen .

Entre els elements que trobem adaptats als parcs cal destacar el gronxador adaptat que té una cistella per poder pujar i bressolar-se amb la cadira de rodes, i una rampa per poder arribar-hi. Un altre tipus de gronxador pot ser el que porta un seient inclusiu reforçat amb arnès i sistema de seguretat. Una altra versió és l’anomenat gronxador niu que és circular i permet que hi puguin jugar persones o que hi puguin accedir nens i nenes amb discapacitat.

Altres peces adaptades són els carrusels accessibles a nivell del terra que compten amb entrades i espai prou ampli per muntar-se amb una cadira de rodes al costat de la resta. Un altre tipus d’instal·lacions es poden fer inclusives si permeten estar al nivell de terra o accedir a través de rampes d’accés.

El més important són els beneficis que aquests espais de lleure poden aportar als usuaris. El principal és ple gaudi del joc , a més de repercutir molt positivament en la seva inclusió i participació social . L’activitat física a l’aire lliure que realitzen en aquests entorns els ajuda a millorar els processos de rehabilitació i estimulació tant física com sensorial.

Esperem trobar-nos cada vegada més parcs inclusius adaptats com els que veiem a les imatges de la Fundació NUMEN . Per una societat més inclusiva i accessible!

Compartir en RRSS

Post relacionados